مراسم ديدو بازديد نوزوز 1398 در شركت شهاب

مراسم ديدوبازديد مديريت و كاركنان شركت شهاب در نوزوز 1398  به همراه صرف صبحانه۱۳۹۸/۰۱/۲۰
shahabco.ir
نام شرکت: